Financie

V sezóne 2023/2024 je mesačný členský poplatok vo výške 40 € x 10  alebo 11 mesiacov.
(podľa družstva kam je hráčka zaradená)

Splatné do 15. dňa v mesiaci

Členské sa platí bez ohľadu na počet účasti na tréningoch!

Platí sa prevodom na základe zaslanej výzvy zo systému PAYSY

Ak potrebujete pomoc kliknite sem.

na číslo účtu:

Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0003 5076 9805
Variabilný symbol uveďte vygenerovaný systémom PAYSY – platby sú automaticky párované!
Do poznámky uveď meno hráča / hráčky

Rodič si môže uplatniť nasledovné zľavy z členského:

50 % zľava pre druhú zo sestier, 100% zľava pre tretiu sestru
rodič si môže požiadať o zníženie členského v prípade zhoršených sociálnych podmienok v domácnosti (napr. dieťa žijúce v domácnosti len s jedným rodičom, rodičia s nízkym príjmom a pod.)
O odpustenie časti členského je možné požiadať v prípade dlhodobého úrazu alebo choroby v trvaní viac ako 1 mesiac (na krátkodobé bežné choroby sa neprihliada!) Prosíme rodičov, aby rešpektovali toto pravidlo.

O VK TASK

vkweb

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

VK Task V ČÍSLÁCH

29 Ročná tradícia
8 tímov v sezóne 23/24
130 členov v sezóne 23/24

© 2022 - Internetové stránky vytvorila marketingová agentúra KAPA Studio s.r.o.