2%

Staňte sa súčasťou dobrej veci darovaním 2% našim dievčatám.

Obchodné meno: Volejbalový klub TASK Martin
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31931316
Sídlo: Gogoľova 16, 036 01 Martin

POSTUP KROKOV – ZAMESTNANCI

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. 2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia
o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre (vyhlásenie + potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska,
alebo odovzdajte p. Sklenkovi 0905 357 975.
ĎAKUJEME!

O VK TASK

vkweb

SLEDUJTE NÁS AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

VK Task V ČÍSLÁCH

29 Ročná tradícia
8 tímov v sezóne 23/24
130 členov v sezóne 23/24

© 2022 - Internetové stránky vytvorila marketingová agentúra KAPA Studio s.r.o.